S4C Dau (Welsh: Sianel Pedwar Cymru Dau, meaning Channel Four Wales Two) was a free-to-air British television station owned by S4C which, until 2010, broadcast coverage of the National Assembly for Wales at the Senedd.It was also used for extended coverage of events shown on the main S4C service, such as the National Eisteddfod of Wales and Royal Welsh Show The first television channel to be aimed specifically at a Welsh-speaking audience, S4C is the fourth-oldest terrestrial television channel in the United Kingdom after BBC One, ITV and BBC Two. S4C would eventually pick up that feed with a new HD channel which started broadcasting on June 7, 2016. Fun and games for young children with th... Tri seleb yn paratoi pryd o fwyd 3 chwrs i'w fwynhau gyda'i gilydd. Yn cymryd rhan y tro hwn y mae Ifan Pritchard, Mandy Wa... Golwg yn ol ar y rhai ddaeth i'r Gwesty i weld ffrindiau coll, a cyfle i glywed be ddig... Dwy chwaer a'u merched o Hen Golwyn sy'n mwynhau penwythnos o antur yn ardal hardd Dyff... Dilwyn Morgan, Tony Llewelyn a Siwan Haf sy'n edrych ar ffilmiau comedi a ffilmiau teul... Cyfres newydd: Yr actorion Julian Lewis Jones a Ryland Teifi sy'n ein tywys ar daith by... Yn dilyn trip i lecyn mynyddig hardd, mae Dadi Mochyn yn colli goriadau'r car lawr drae... Mae cnydau Bini yn cael gormod o Chwim-dwf a'n tyfu'n llysiau anferthol. [15] Clirlun was broadcast on Freeview channel 53 only, and not via other platforms. [12] As a result, S4C now broadcasts solely in the Welsh language and, as well as on Freeview in Wales, is available throughout Britain, Ireland and the rest of western Europe on Freesat and Sky. S4C launched an initial HD feed on July 19, 2010 known as Clirlun. Rhaglenni. Antur Adre. Unfortunately, the channel was shut down due to budget cuts. (S4C is a Welsh-language British public-service TV channel broadcast throughout the UK and Republic of Ireland. SDN was awarded the UK-wide contract to provide half a digital multiplex worth of programming. In May 1987, the ident changed to a computer-generated ident featuring an animation of the streamlined S4C logo and the colours of the logo were blue, green and red.
The day has come for Garry and Jaclyn to leave Cwmderi, and Tesni's heartbroken when her mother reveals that she's leaving. SEICLO: Giro d'Italia Cymal / Stage 13.

[32] On 11 February 2011, the Shortridge Report on corporate governance was made public.[33]. Cyfres 2019: Paentio Ty Cyw. Cacamwnci is back with more funny ... Brychan Llyr sy'n datgloi hanes a chyfrinachau ardal Llanfihangel-y-Pennant, yn Nyffryn... Anturiaethau dau gi annwyl a drygionus sydd yn y gân draddodiadol hon. Rownd a Rownd. Unfortunately, the channel was shut down due to budget cuts. Sgorio Rhyngwladol Bwlgaria v Cymru. There were also 38.2 million viewing sessions of S4C content on Facebook, Twitter and YouTube in 2018–2019, with 8.6 million viewing sessions of S4C content on S4C Arlein and BBC iPlayer. Be... Yn cystadlu y tro yma mae Tîm Elain, sef 4 ffrind o Gaerdydd; y chwiorydd Rachel ag Ely... Mae Bing, Pando, Fflop a Pajet ar y bws pan mae'n torri lawr! The S4C analogue signal also spilled over on to the east coast of the Republic of Ireland. Tybed beth fydd... Mae pengwin ar goll ym Mhontypandy, mae siop Dilys ar dan, ac mae angen Sam Tan a'i gri... Mae Aled yn meddu ar dystiolaeth o sut foi ydi Barry a'n penderfynu defnyddio'r wybodae... Daw'r amser i Garry wynebu goblygiadau ei anffyddlondeb pan mae Dani'n ei gwestiynu am ... Mae Aled yn rhwystredig oherwydd ei sefyllfa efo Carys a Barry ac yn penderfynu gweithr... Caiff Dani wybod am berthynas Garry a Jaclyn a'u bwriad i redeg i ffwrdd, ond nid yw hi... Nid yw Aled yn hapus i orfod gwylio Carys a Barri gyda'i gilydd. S4C does not commission programming in English, but when English is used on the channel it is left untranslated.

Initial idents featured clips from the natural landscapes of Wales with a basic logo animation and fanfare, with the logo forming as WALES4CYMRU.[23]. If so, please let us know.
When digital terrestrial television arrived several years later, S4C added a second, full-time Welsh-language channel called S4C Digidol ("digital") on 1 November 1998. Like the main channel, S4C2 was available within Wales on Freeview and throughout the UK and Ireland on Freesat and Sky. On an average week in 2019-2020, approximately 306,000 viewers in Wales watched the channel on television for at least three consecutive minutes. Heddiw ar S4C Sut i dderbyn S4C Dangos mwy Cau . Y tro ma: Mari Lovg... Pa anifail fydd dan y chwyddwydr y tro hwn tybed? Sgorio Rhyngwladol Bwlgaria v Cymru. Everyone visits King and Queen ... Ymunwch â Ben Dant a'r môr-ladron o Ysgol Llanllechid wrth iddynt fynd ar antur i ddod ... Mae Bernard yn ymweld â'r Stadiwm Olympaidd ond mae'n cael trafferth yn mynd i mewn. Following the switch-off of analogue terrestrial signals on 31 March 2010, Wales became the first fully digital region in the UK, with both S4C and Channel 4 becoming available to all homes. Big and Small venture into M... Mae pawb yn ymweld â chastell y Brenin a Brenhines Aur. Ralio 2020 Yr Eidal. It is the fourth oldest television channel in the UK and the first channel in history to be aimed at a Welsh-speaking audience. Joining them in this... Y tro hwn: Teulu o bedwar o'r Bala sy'n mwynhau penwythnos o antur yn ardal odidog aber... Shelley Rees, Siôn Tomos Owen a Sue Roderick sy'n mwynhau ffilmiau o'r Cymoedd a Chaerd... Cyfres newydd o'r sioe sy'n cyfuno coginio, blasu bwyd a sgwrsio. S4C's experienced Seiclo team returns with live coverage and expert analysis of each stage, as well as a half-hour highlights programme every evening during the race.

11.5 million people throughout the UK watched S4C on television at some time during 2019–2020. Garddio a Mwy. S4C is available on most regions of the United Kingdom via terrestrial feeds or with a pay-tv subscription, with both the SD and HD feeds available for users. S4C maintains its own catch-up service called Clic. ... Mae Rhys yn wynebu penderfyniad anodd pan mae Ffion yn datgan ei bod eisiau ail-gynnau ... Y newyddiadurwraig Siân Lloyd sy'n cwrdd â phobl y Rockies ac yn gweld y byfflo gwyllt ... Brychan Llyr sy'n datgloi hanes a chyfrinachau ardal Llanfihangel-y-Pennant, yn Nyffryn... Bydd y chwaraewr rygbi rhyngwladol George North yn derbyn tips gan Cameron Jenkins heno... Bydd Elin Fflur yn canu deuawdau unigryw gyda Rhys Meirion ac yn mynd ag e draw i Ynys ... Wedi cyfnod hir ar ddialysis yn aros am aren, mae gobaith newydd i Iwan John wrth i'w f... Cawn gip ar y golygfeydd o rif 40 i 20 a ddewiswyd gennych chi'r gwylwyr a rhai o gast ... Cyfres newydd yn cyfuno golwg ar Gymru o'r awyr, gyda geiriau a gweithiau rhai o'n llen... Nia Parry sy'n busnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru.

Like Channel 4, S4C does not produce programmes of its own; instead, it commissions programmes from BBC Cymru Wales and independent producers[6] (although the quantity purchased from ITV Cymru Wales has greatly reduced since the early years of S4C), and it has particularly developed a reputation for commissioning children's animation, such as SuperTed, Rocky Hollow, Fireman Sam (also broadcast by the BBC), Gogs, Shakespeare: The Animated Tales and the 1992-1996 French co-production Natalie. However, problems with transmission infrastructure and poor market research led to financial difficulties within two years and the station was taken over by its neighbour Television Wales and the West.

Chwedloni Lauren Jenkins.

As of 2019–2020, S4C had an average of 101 employees.[1]. Clwb Rygbi Gweilch v Ulster. Lleuc... Mae Bach a Mawr yn mentro i'r Goedwig Hud am y tro cyntaf.

BBC Wales fulfils its public service requirement by producing programmes in Welsh, including Newyddion, S4C's news bulletin, and a soap opera, Pobol y Cwm, and providing them to S4C free of charge. Today, S4C is a wholly Welsh language channel broadcasting over 115 hours of programmes each week.
Padded Board Book Vs Board Book, Tsa Group, Aakrosh Review, Anz Singapore Contact Number, Nikola One Wiki, Sarah, Plain And Tall Dvd, Classification Of Arthropoda, Baby Red Belly Black Snake, Brighton Beach England, Office 365 Enterprise Plans Comparison, Boohoo Jobs Salary, Sand Castles Ending, Belvedere Synonym, Open House For Butterflies Pdf, I Ran Lyrics, Signs A Libra Man Is Falling In Love With You, Barbara Maitland Dress, My Blue Heaven Quotes, Sister Mary Joseph Nodule Under Skin, That Awkward Moment Mp4, Scigirls Games, Where Is The Fuse On A Sidewinder Missile Firework, Do Pandas Live In The Jungle, Sun Goddess, New York Town, Melt My Heart To Stone Piano, Leroy Fer Net Worth, Vegas Odds Nfl, World Book Day Costumes Teachers, Lys Mousset Boots, Forever My Father Meaning, Callum Robinson Lacrosse, Airway Courier Tracking, Celebrity Sas Series 1 Lineup, Gpo Cps, " />
VHENEKA 189-683 NPO info@vheneka.org


Rhaglen lle gallwn ddysgu mwy am gyfnodau arall ar hyd y canrifoedd. Mewn rhifyn o 2004, bydd Aled Sam yn ymweld â chartref Caryl Parry Jones a Myfyr Isaac ... Dilyn pobl sy'n profi digwyddiadau arwyddocaol dros 24 Awr, fel Tomi Roberts-Jones sy'n... Cyfle arall i ddilyn Bryn Fôn i dri lleoliad sydd ag arwyddocâd cerddorol a phersonol. Stay informed with our weekly list of live match TV schedules. The remaining 10% consisted of repeats and daytime news bulletins which did not attract the minimum 1,000 viewers necessary to register on a UK-wide analysis. Programmes. The other half continues to belong to the broadcaster Channel 5. During the 1970s, Welsh-language activists had campaigned for a TV service in the language, which already had its own radio station, BBC Radio Cymru.

TV films produced for S4C have received some good foreign reviews; Hedd Wyn was nominated for the Best Foreign Language Oscar in 1994[8] and Solomon & Gaenor was nominated in 2000.[9]. Antur Adre. Watch S4C live, find TV programme listings and schedules, plus enjoy your favourite shows on BBC iPlayer. A programme in whi... Dilynwch Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio ... Y tro hwn: Teulu o bedwar o'r Bala sy'n mwynhau penwythnos o antur yn ardal odidog aber... Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. This traded as Teledu Cymru and provided significant levels of Welsh-language programming.

A Clic app was released for Apple's iOS devices on 18 August 2011.[44]. On 14 September 1962, the ITV network had created a licence area for North and West Wales, which was awarded to Wales (West and North) Limited. Its idents were filmed around various parts of the country, and themed around magnetism—representing the "uncontrollable attraction" of Welsh people and their "emotional affinity to the homeland, whether near or far". It is the fourth oldest television channel in the UK and the first channel in history to be aimed at a Welsh-speaking audience. This led to acts of civil disobedience, including refusals to pay the television licence fee, thereby running the risk of prosecution or even a prison sentence, and sit-ins in BBC and HTV studios. Fun-filled programmes for younger viewers. [10] The S4C channels continue to be available in the Republic of Ireland via the Freesat satellite service.

S4C Dau (Welsh: Sianel Pedwar Cymru Dau, meaning Channel Four Wales Two) was a free-to-air British television station owned by S4C which, until 2010, broadcast coverage of the National Assembly for Wales at the Senedd.It was also used for extended coverage of events shown on the main S4C service, such as the National Eisteddfod of Wales and Royal Welsh Show The first television channel to be aimed specifically at a Welsh-speaking audience, S4C is the fourth-oldest terrestrial television channel in the United Kingdom after BBC One, ITV and BBC Two. S4C would eventually pick up that feed with a new HD channel which started broadcasting on June 7, 2016. Fun and games for young children with th... Tri seleb yn paratoi pryd o fwyd 3 chwrs i'w fwynhau gyda'i gilydd. Yn cymryd rhan y tro hwn y mae Ifan Pritchard, Mandy Wa... Golwg yn ol ar y rhai ddaeth i'r Gwesty i weld ffrindiau coll, a cyfle i glywed be ddig... Dwy chwaer a'u merched o Hen Golwyn sy'n mwynhau penwythnos o antur yn ardal hardd Dyff... Dilwyn Morgan, Tony Llewelyn a Siwan Haf sy'n edrych ar ffilmiau comedi a ffilmiau teul... Cyfres newydd: Yr actorion Julian Lewis Jones a Ryland Teifi sy'n ein tywys ar daith by... Yn dilyn trip i lecyn mynyddig hardd, mae Dadi Mochyn yn colli goriadau'r car lawr drae... Mae cnydau Bini yn cael gormod o Chwim-dwf a'n tyfu'n llysiau anferthol. [15] Clirlun was broadcast on Freeview channel 53 only, and not via other platforms. [12] As a result, S4C now broadcasts solely in the Welsh language and, as well as on Freeview in Wales, is available throughout Britain, Ireland and the rest of western Europe on Freesat and Sky. S4C launched an initial HD feed on July 19, 2010 known as Clirlun. Rhaglenni. Antur Adre. Unfortunately, the channel was shut down due to budget cuts. (S4C is a Welsh-language British public-service TV channel broadcast throughout the UK and Republic of Ireland. SDN was awarded the UK-wide contract to provide half a digital multiplex worth of programming. In May 1987, the ident changed to a computer-generated ident featuring an animation of the streamlined S4C logo and the colours of the logo were blue, green and red.
The day has come for Garry and Jaclyn to leave Cwmderi, and Tesni's heartbroken when her mother reveals that she's leaving. SEICLO: Giro d'Italia Cymal / Stage 13.

[32] On 11 February 2011, the Shortridge Report on corporate governance was made public.[33]. Cyfres 2019: Paentio Ty Cyw. Cacamwnci is back with more funny ... Brychan Llyr sy'n datgloi hanes a chyfrinachau ardal Llanfihangel-y-Pennant, yn Nyffryn... Anturiaethau dau gi annwyl a drygionus sydd yn y gân draddodiadol hon. Rownd a Rownd. Unfortunately, the channel was shut down due to budget cuts. Sgorio Rhyngwladol Bwlgaria v Cymru. There were also 38.2 million viewing sessions of S4C content on Facebook, Twitter and YouTube in 2018–2019, with 8.6 million viewing sessions of S4C content on S4C Arlein and BBC iPlayer. Be... Yn cystadlu y tro yma mae Tîm Elain, sef 4 ffrind o Gaerdydd; y chwiorydd Rachel ag Ely... Mae Bing, Pando, Fflop a Pajet ar y bws pan mae'n torri lawr! The S4C analogue signal also spilled over on to the east coast of the Republic of Ireland. Tybed beth fydd... Mae pengwin ar goll ym Mhontypandy, mae siop Dilys ar dan, ac mae angen Sam Tan a'i gri... Mae Aled yn meddu ar dystiolaeth o sut foi ydi Barry a'n penderfynu defnyddio'r wybodae... Daw'r amser i Garry wynebu goblygiadau ei anffyddlondeb pan mae Dani'n ei gwestiynu am ... Mae Aled yn rhwystredig oherwydd ei sefyllfa efo Carys a Barry ac yn penderfynu gweithr... Caiff Dani wybod am berthynas Garry a Jaclyn a'u bwriad i redeg i ffwrdd, ond nid yw hi... Nid yw Aled yn hapus i orfod gwylio Carys a Barri gyda'i gilydd. S4C does not commission programming in English, but when English is used on the channel it is left untranslated.

Initial idents featured clips from the natural landscapes of Wales with a basic logo animation and fanfare, with the logo forming as WALES4CYMRU.[23]. If so, please let us know.
When digital terrestrial television arrived several years later, S4C added a second, full-time Welsh-language channel called S4C Digidol ("digital") on 1 November 1998. Like the main channel, S4C2 was available within Wales on Freeview and throughout the UK and Ireland on Freesat and Sky. On an average week in 2019-2020, approximately 306,000 viewers in Wales watched the channel on television for at least three consecutive minutes. Heddiw ar S4C Sut i dderbyn S4C Dangos mwy Cau . Y tro ma: Mari Lovg... Pa anifail fydd dan y chwyddwydr y tro hwn tybed? Sgorio Rhyngwladol Bwlgaria v Cymru. Everyone visits King and Queen ... Ymunwch â Ben Dant a'r môr-ladron o Ysgol Llanllechid wrth iddynt fynd ar antur i ddod ... Mae Bernard yn ymweld â'r Stadiwm Olympaidd ond mae'n cael trafferth yn mynd i mewn. Following the switch-off of analogue terrestrial signals on 31 March 2010, Wales became the first fully digital region in the UK, with both S4C and Channel 4 becoming available to all homes. Big and Small venture into M... Mae pawb yn ymweld â chastell y Brenin a Brenhines Aur. Ralio 2020 Yr Eidal. It is the fourth oldest television channel in the UK and the first channel in history to be aimed at a Welsh-speaking audience. Joining them in this... Y tro hwn: Teulu o bedwar o'r Bala sy'n mwynhau penwythnos o antur yn ardal odidog aber... Shelley Rees, Siôn Tomos Owen a Sue Roderick sy'n mwynhau ffilmiau o'r Cymoedd a Chaerd... Cyfres newydd o'r sioe sy'n cyfuno coginio, blasu bwyd a sgwrsio. S4C's experienced Seiclo team returns with live coverage and expert analysis of each stage, as well as a half-hour highlights programme every evening during the race.

11.5 million people throughout the UK watched S4C on television at some time during 2019–2020. Garddio a Mwy. S4C is available on most regions of the United Kingdom via terrestrial feeds or with a pay-tv subscription, with both the SD and HD feeds available for users. S4C maintains its own catch-up service called Clic. ... Mae Rhys yn wynebu penderfyniad anodd pan mae Ffion yn datgan ei bod eisiau ail-gynnau ... Y newyddiadurwraig Siân Lloyd sy'n cwrdd â phobl y Rockies ac yn gweld y byfflo gwyllt ... Brychan Llyr sy'n datgloi hanes a chyfrinachau ardal Llanfihangel-y-Pennant, yn Nyffryn... Bydd y chwaraewr rygbi rhyngwladol George North yn derbyn tips gan Cameron Jenkins heno... Bydd Elin Fflur yn canu deuawdau unigryw gyda Rhys Meirion ac yn mynd ag e draw i Ynys ... Wedi cyfnod hir ar ddialysis yn aros am aren, mae gobaith newydd i Iwan John wrth i'w f... Cawn gip ar y golygfeydd o rif 40 i 20 a ddewiswyd gennych chi'r gwylwyr a rhai o gast ... Cyfres newydd yn cyfuno golwg ar Gymru o'r awyr, gyda geiriau a gweithiau rhai o'n llen... Nia Parry sy'n busnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru.

Like Channel 4, S4C does not produce programmes of its own; instead, it commissions programmes from BBC Cymru Wales and independent producers[6] (although the quantity purchased from ITV Cymru Wales has greatly reduced since the early years of S4C), and it has particularly developed a reputation for commissioning children's animation, such as SuperTed, Rocky Hollow, Fireman Sam (also broadcast by the BBC), Gogs, Shakespeare: The Animated Tales and the 1992-1996 French co-production Natalie. However, problems with transmission infrastructure and poor market research led to financial difficulties within two years and the station was taken over by its neighbour Television Wales and the West.

Chwedloni Lauren Jenkins.

As of 2019–2020, S4C had an average of 101 employees.[1]. Clwb Rygbi Gweilch v Ulster. Lleuc... Mae Bach a Mawr yn mentro i'r Goedwig Hud am y tro cyntaf.

BBC Wales fulfils its public service requirement by producing programmes in Welsh, including Newyddion, S4C's news bulletin, and a soap opera, Pobol y Cwm, and providing them to S4C free of charge. Today, S4C is a wholly Welsh language channel broadcasting over 115 hours of programmes each week.

Padded Board Book Vs Board Book, Tsa Group, Aakrosh Review, Anz Singapore Contact Number, Nikola One Wiki, Sarah, Plain And Tall Dvd, Classification Of Arthropoda, Baby Red Belly Black Snake, Brighton Beach England, Office 365 Enterprise Plans Comparison, Boohoo Jobs Salary, Sand Castles Ending, Belvedere Synonym, Open House For Butterflies Pdf, I Ran Lyrics, Signs A Libra Man Is Falling In Love With You, Barbara Maitland Dress, My Blue Heaven Quotes, Sister Mary Joseph Nodule Under Skin, That Awkward Moment Mp4, Scigirls Games, Where Is The Fuse On A Sidewinder Missile Firework, Do Pandas Live In The Jungle, Sun Goddess, New York Town, Melt My Heart To Stone Piano, Leroy Fer Net Worth, Vegas Odds Nfl, World Book Day Costumes Teachers, Lys Mousset Boots, Forever My Father Meaning, Callum Robinson Lacrosse, Airway Courier Tracking, Celebrity Sas Series 1 Lineup, Gpo Cps,

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)